گالف دارو - داروخانه اینترنتی

نحوه پرداخت

پرداخت در تهران

*  پرداخت ها در تهران به سه شیوه آنلاین، کارت به کارت و پرداخت در محل می ­باشد.

 

پرداخت در خارج از تهران و شهرستان ها

* جهت هموطنان در سایر نقاط کشور روش پرداخت به دو شیوه آنلاین و کارت به کارت مقدور می­ باشد.